در بسیاری از مواقع در حین برنامه نویسی لازم می شود برای جلب توجه کاربر و یا زیباتر شدن برنامه در یک لحظه خاص صدایی پخش گردد.

پخش صدا می تواند دو نوع باشد:


1- صدای بوق هشدار که می توان آن را از طریق دستور زیر ایجاد نمود:

Console.Beep(1000,30);

عدد هزار نمونه ای از فرکانس است که می توانید به دلخواه و تن صدای مورد علاقه آن را کم و زیاد کنید و عدد سی نیز به میلی ثانیه مدت زمان پخش آن فرکانس می باشد و آن نیز به دلخواه شما قابل تغییر است.

2- پخش صدای آهنگ یا فایل صوتی که بر روی سیستم شما وجود دارد.

در این حالت ابتدا می بایست در ابتدای برنامه دستور زیر را اضافه نمائید.

using System.Media;

سپس در هر کجای برنامه که می خواهید فایل صوتی شما پخش شود دستور زیر را بنویسید


SoundPlayer sound = new SoundPlayer("c:/Windows/Media/chimes.wav");
sound.Play();

خط اول این دستور محل و نام فایل مورد نظر را در sound قرار می دهد.

و خط دوم دستور نیز موجب پخش فایل صوتی مورد نظر می گردد.

لازم به توضیح است زمانهایی که از فایل صوتی در پروژه استفاده می نمائید بهتر است فایل صوتی مورد نظر را در شاخه خروجی برنامه قرار داده و مسیر را ذکر نفرمائید و در هنگام ساخت فایل Setup نیز فایلهای صوتی مورد استفاده را در شاخه اصلی برنامه انتخاب و به فایل نصبی اضافه کنید تا در کامپیوتر کاربر عمل کند.